אלול תשע"ז

ג' אלול תשע"ז

שיחה שהועברה בשכונת הזיתים על יד הרב אמנון ברדח

ג' אלול - הרב אמנון ברדח, בית המדרש ראש פנה