ג אלול התשעח

שיעור שנמסר בבית כנסת בשכונת הזיתים, לכבוד פתיחת הזמן.