ג' אלול תשע"ז

שיחה שהועברה בשכונת הזיתים על יד הרב אמנון ברדח