חלון האורה ג - אנחה

קובץ מצורף: 

שאלות קודמות

לא שאלה סתם שתי הערות.

לא שאלה סתם שתי הערות.
א. הרב לוי יצחק בנדר ולא הרב מנחם (בפעם השנייה שהוא מוזכר)
ב. המלך אסא ולא המלך עשה
ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.