משל הקדמוני - פורים טיש עם הרב אמנון ברדח

קובץ מצורף: