כמדומני יש טעות בעמ׳ 5 - העולם

כמדומני יש טעות בעמ׳ 5 - העולם שניטשה מתאר הוא לא השכל הרציונלי אלא להפך - את המאבק בין דיוניסוס לאפולון.
ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.