שלום,

נשאלה על: 
שלום,
תודה רבה על השיעור המעמיק.
הרב ברדח הקביל את תפיסת הרב קוק ל"אותנטי" ואת חב"ד ל"אמיננטי". יש מקום בו הוא מרחיב על כך?

כמו כן, כיצד התפיסה האותנטית המקבילה לעמוד העתיד מכילה את התפיסה האמיננטית? היא בעצם רואה אותה יותר כ'מוסר' והדרכה? (לא להתמכר לרגכ ולראות בו את חזות הכל, עקב הסכנה שבכך. בדומה למה שכותב הרב זצ"ל באורות מאופל, שרק הצדיקים העליונים מוצאים את הערך בכל תנועת חיים בפני עצמה)

תודה מראש.
ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
יצחק קרומביין
לגבי השאלה הראשונה אינני יכול לכוון למקום ספציפי, הנושא מדובר רבות אך מפוזר בשיעורים רבים.

לגבי השאלה השניה: בעיני, היא מכילה את התפיסה האימננטית מתוך הבנה שזהו רצונו של הקב"ה, הנימוס האלוקי.
"הכח העליון מתגבר באומה ומתבלט ביחידיה, עד כדי שליטה על הטבע, עד כדי יכולת ואפשרות להרס חוקותיו והאהבה הפנימית, שהנימוס האלהי המיושר בתכלית, משריש בתוכיותה של הנשמה, מעצים את הכח לבלי לאטרוחי כלפי שמיא, ולאהוב את הטבע על-פי הופעותיו, להכיר את היופי ואת העדינות שיש בו בכללותו, ובהופעת פרטיו המתאימים."

כלומר, עם ישראל יכול לנצח את טבעו של העולם (באופן ניסי, כלומר לשבור את הטבע), אך אחרי שהוא יכול (וזה חשוב שהוא יכול) הוא מעדיף לא לנצח אותו אלא לתת לו להתפתח לפי טבעו.