שלום! הרב אמנון כתב שהגויים

נשאלה על: 
שלום! הרב אמנון כתב שהגויים מפחדים מהמוות. אולם לא כ"כ הבנתי את דבריו. הרב הרחיב וכתב שהנחת היסוד שלהם מנותקת מה' . אולם רציתי לשאול האם כוונתו היתה שהיא מנותקת מבחינה אינפורמטיבית, או במהות חייהם יש ניתוק מהאלוקים (ז"א אין שאיפות נצחיות, מרחבים ומימדים שכוספים אליהם, יש משהו מת בעצם החיים, בשאיפת החיים. ולכן כאשר הגוי מפחד מהמוות זה בגלל שאין תקווה, אין אחרית, אין משהו אחרי. ואילו אצל יהודי הפחד מהמוות נובע מהרצון לספוג את העוה"ז). תודה רבה על השיעור.
ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
אבש
במהות חייהם. להפיך יכול להיות שמבחינת הנתונים יש להם הכל, יש להם שכל ועולם רגשי מפותחים לפעמים אף יותר מעם ישראל, אבל במהות החיים יש שבר. אפשר לראות זאת גם בהרצאה על האומנות (עמ' 11-12) - http://www.bm-roshpina.co.il/s/n/496
יצחק קרומביין
קודם כל, אני לא בטוח מה כוונתך ב"אינפורמטיבית".

דבר שני, אפשר לתאר את הנתוק ב"מהות החיים" בשתי רמות.
א. רמה נשמתית-פנימית-סגולית ושאר מונחים קרובים, מתארת את נקודת המוצא שלפני הרמה המודעת. ברמה הזו נכון לומר שהחיים של עם ישראל צומחים מתוך קרבה ואמון בקב"ה, ולכן באופן אינסטנקטיבי האם נותן אמון בפשר של החיים וביכולת שלהם להיות משמעותיים ונצחיים.
ב. רמה השניה, הגלויה יותר, בה נדבר על מצביעים, אינדיקטורים של הרמה הראשונה, כגון כוח חיים ישראלי בפועל, או נתינת אמון בעולם. פה הדברים מורכבים יותר, ייתכן שבתודעות שלנו אנחנו כיום יותר "גויים" כביכול, כלומר אין לנו אמון טבעי בפשר של החיים. ולכן יש לנו גם פחד מהמוות.
עדיין, גם ברמה הזו, אולי אפשר לראות שגם כיום יש בחינה שקל להבחין בה של אמון בחיים בעם ישראל. לדוגמה אוהבים בשנים האחרונות לדבר על רמת הילודה הישראלית, גם החילונית. דבר כזה הוא דוגמה לעצם האמון בחיים.