השיעור נפלא ומאיר, רציתי רק

השיעור נפלא ומאיר, רציתי רק להעיר על פרט קטן.
"בדרך כלל שמן משחת קודש נעשה משמן זית, שהוא שמן
שנמצא בתודעות. אבל כאשר אין שמן זית, גם שמן שומשומין הוא שמן שמחת קודש"
אפשר להתבלבל שהכוונה ששמן שומשומין יכול באמת להוות תחליף ממשי לשמן זית, ולזה לא מצאתי מקור.
וביותר הרי אסור להכין שמן המשחה אפילו משמן זית, 'ומעולם לא נעשה שמן אחר חוץ ממה שעשה משה'.
אולי לא הבנתי את כוונת הדברים.
ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
אבש
תודה על ההערה.
אין הכוונה להכנה של שמן המשחה או משהו דומה לו. הביטוי 'שמן משחת קודש' מתייחס לקדושה שיש במעשה, או בלימוד קטן, שלכאורה הוא גרעין יבש שכמעט אין בו שום לח של קדושה. הנקודה היא שגם כאשר אנחנו נמצאים בגלות, שאין לו אלא ד' אמות של הלכה וכל העולם הרוחני מצומק, גם בדבר הזה נמצאת אותה קדושה שהייתה בזמן שבית המקדש היה בתפארתו. כדאי לעיין בדבריו של הרב בעין איה שבת, פרק שני, עז.