ימי עיון

הקדמות למאמר דעת אלוקים - הרב אמנון ברדח

שיחה הועברה ביום עיון בירושלים, כ"ט תמוז ה'תשע"ה. על קודש וחול; הפילוסופיה של קאנט מול זו של שפינוזה; סוגי תפישה אנושית; הרומנטיקה ו'עם הארץ' הישראלי; 'מרחוק' וייחודו של עם ישראל.

הקדמות למאמר דעת אלוקים  - הרב אמנון ברדח