פתח דברך יאיר

מאמרים אלו מיועדים לתלמידי תיכון. כתיבה ועריכה: יצחק קרומביין

האם אדם יכול להשתנות?

על פניו, שאלה טיפשית: ברור שאדם יכול להשתנות, הרי במו עינינו אנחנו רואים כל הזמן שאנשים משתנים!

אולי השאלה תשמע פחות טיפשית אם ננסח אותה מחדש: האם אנשים יכולים לשלוט בשינוי שלהם, לבחור לאיזה כיוון ישתנו? כולנו מכירים את המקרים בהם אנשים מחליפים חברה (נכנסים לישיבה, מתגייסים לצבא, עוברים דירה) ומאמצים לאט לאט את מה שמקובל בחברה החדשה שלהם. במקרה כזה הם אמנם השתנו, אבל לא ממש היו פעילים בתהליך השינוי. השינוי פשוט קרה להם.

כמובן, אנשים אלו בחרו בשינוי האווירה. אם אני עובר דירה, אני יודע ששינוי כזה עלול לקרות לי ובמובן מסוים אני בוחר בו. לא בכדי הזהירו חז"ל להרחיק משכן רע ולחפש שכן טוב. אבל הבחירה כאן היא לא בשינוי עצמו אלא בסביבה. בדומה לבחירה אם לגור ביישוב עם אוויר צלול או בעיר חנוקה מערפיח. אתה בוחר איפה לגור, אבל מה שיקרה לריאות שלך אחר כך, יקרה מעצמו. לכן נחזור ונשאל שוב: האם אדם יכול לבחור להשתנות?

גם השכל וגם הרגש מתגלים בחולשתם מול הדיון הכי חשוב בעולם המוסרי: איך האדם משנה את עצמו. זו שאלה לא פשוטה, כי בביטוי 'לשנות את עצמו' החלק השני חשוב לא פחות מהראשון. כולנו יודעים שקשה לשנות התנהגות. אבל קושי גדול יותר מהקושי לשנות התנהגות, הוא הקושי לשנות את עצמי. הרבה פעמים אנחנו משנים כל מיני דברים בהתנהגות שלנו, אבל אנחנו עצמנו לא משתנים.

אם נתמצת את הבעיה למלים פשוטות – התורה גדולה עלינו. מה שאנחנו אמורים להיות, רחוק מאד מאד ממה שאנחנו כרגע. הפער לא נובע רק מהחטאים שלנו, מזה שלא למדנו מספיק או לא דקדקנו מספיק בקיום ההלכה. נכון, גם בזה חייבים לטפל, אבל הפער לא בא משם. הוא מוּבְנֵה.