עמדה

חנוכת בית המדרש

אחת הדרכים לדעת את המהות של משהו היא להתבונן במשמעות השם שלו.

האכסניה שלנו היא ראש פינה, והשם הזה נמצא בהקשר רחב יותר, בפסוק: "אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה". בפסוק זה ישנם לפחות ארבעה נושאים שצריך לנסות להבין: מי הם הבונים? מהי האבן? למה הבונים מאסו באבן? אותה אבן שהבונים מאסו בה, לְמה היא משמשת כראש פינה?