יום עיון- החופש

עם כל האמת והחיוב שיש בטענה זו של פופר, היא מעלה שאלה – מה היחס בינה לבין האמונה? ישנה תפיסה של אמונה שמתארת אותה כטיעון בלתי ניתן להפרכה. כמו שפסיכולוג יוכל תמיד לטעון שאתה מדחיק, השיטה הזו תטען על כל אדם ששואל שאלה באמונה: 'יש לך תסביך'. אי אפשר לשאול שאלות על אמונה כזו, ממילא לא ניתן להגיד כלום. הפועל היוצא הוא שאמונה כזו גם איננה חופשית.