הרגש - המאריך בתפילתו

פני משיחך

נערך מתוך שיעורי הרב אמנון על ידי אב"ש לוין ויצחק קרומביין. פורסם בכתב העת "אסיף" כרך ג'.

תודתנו נתונה לצוות העריכה של אסיף על חלקו במלאכת העריכה.