החופש - נח פולברג

שיחה שנמסרה ביום העיון בירושלים, כ"ט אדר ב'.