החופש - הרב אמנון ברדח

שיעור שנמסר ביום העיון בירושלים, כ"ט אדר ב'.