החופש - הרב אלישע וישליצקי

שיעור שנמסר ביום העיון בירושלים, כ"ט אדר ב'.