הדימיון כאיספקלריה של המציאות - הרב אמנון ברדח

הקלטת שיחה שהועברה בערב תרבות במתנ"ס ראש פינה בנושא תרבות ויהדות