שני כתרים א' - ארץ יראה

קובץ מצורף: 

- סידרה חדשה על מעלתם של ישראל והתורה -