שיחה לחנוכה - ב'

קובץ מצורף: 

- קשור גם לי' בטבת -