עקידה - שיחה ליום הכיפורים

- שיחה שהועברה בערב יום הכיפורים ה'תשע"ד-