הרגש - שחיטת יצר הרע ט' - בחירה גלויה ובחירה כמוסה

קובץ מצורף: