הרגש - שחיטת יצר הרע ז' - היכולות של הרע

קובץ מצורף: