הרגש - שחיטת יצר הרע ו' - כוח הבחירה הנפלא בעוזו

קובץ מצורף: