הרגש - שחיטת יצר הרע ד' - סבילת הייסורים

קובץ מצורף: