הרגש - שחיטת יצר הרע ג' - מיהו יצר הרע?

קובץ מצורף: