הרגש - שחיטת יצר הרע ב' - רע אמיתי ורע דמיוני

קובץ מצורף: