הרגש - חסד וגבורה

קובץ מצורף: 

- נספח לסידרה "שחיטת יצר הרע" -