הרגש - המאריך בתפילתו ט' - עמוד המוסר

קובץ מצורף: