הרגש - המאריך בתפילתו ח' - יצירה עצמית ישראלית

קובץ מצורף: