הרגש - המאריך בתפילתו ה' (נספח) - הגיון הלב

קובץ מצורף: