הרגש - המאריך בתפילתו ה' - לב שלם

קובץ מצורף: 

- ללא הגהה -