הרגש - המאריך בתפילתו ד' - פריחת הנפש

קובץ מצורף: 

- ללא הגהה -