הרגש - המאריך בתפילתו ג' - המאריך בתפילתו

קובץ מצורף: