הרגש - המאריך בתפילתו ב' - השתפכות הנפש

קובץ מצורף: 

- ללא הגהה -