הרגש - המאריך בתפילתו א' - שיהיו עניני התפילה קרובים על לבבו

קובץ מצורף: 

- ללא הגהה -