הרגש - אלף מיני זמר י"ד - החפץ לעצמיות

קובץ מצורף: