הרגש - אלף מיני זמר י"ב - לעתיד לבא חיים אני נותן לכם

קובץ מצורף: