הרגש - אלף מיני זמר י"א - חותם בתוך חותם

קובץ מצורף: