הרגש - אלף מיני זמר ג' - מרחוק ה' נראה לי

קובץ מצורף: