אשיחה ח' -במחשבה תחילה

יש במדרגה זו רפואה ותשובה גם לקרוב, למציאות הממשית: ''ותדבר על בית עבדך למרחוק'', זוהי תורתו של משיח, תורה גואלת, שמדברת גם בהווה הריאלי, אך באופן שונה מאוד, לפעמים, מהתורה המורגלת בפינו. 

במאמר הקודם התבררה יותר מדרגת "צפיית הישועה", המעבר לפרספקטיבה הכללית שטמונה בגאולה, והאופי המיחד את עבודת ד' של הצפיה. כאן נלך ונברר את המדרגות המתבקשות ובאות: "חכמת ודעת", שמכוונות כנגד השאלות: "פלפלת בחכמה? הבנת דבר מתוך דבר?" שהן בירור פנימי של עצמיות הקודש והתורה, בהקשר לגאולה, ובכך מתברר גם ערכם של ירושלים והמקדש: "'חכמת' זה סדר קדשים, 'ודעת' זה סדר טהרות"

אשיחה ח' -במחשבה תחילה, כריכת החוברת