אשיחה ה', בדיחי דמלכא

קובץ מצורף: 

גם לקב"ה יש חוש הומור. אין שום דבר במציאות שמקורו לא בקב"ה, וכמו שלנו יש חוש הומור כך גם לקב"ה יש חוש הומור.

אם ישנם בדחנים למלך, משמע שהוא יודע להתבדח, ורוצה בכך. התכונה הזו, הבדיחוּת, מתחילה ממנו, ומופיעה בכל העולמות והמימדים של החיים, בשיעור קומה שלם של מדרגות הולכות ועולות, עד שאפשר למצוא אותה באיזה אופן גם אצלנו, בהומור הטבעי, שנעסוק בו קודם כל.

להיות בדחנא דמלכא, זו מעלה מופלאה, מדרגה נשמתית, מדרגת יחידי ענקי הדורות, וגם מדרגת כנסת ישראל.

תמונת הכריכה של אשיחה ה', בדיחי דמלכא