אמונה ספק וחופש

קובץ מצורף: 

שיחה שניתנה ביום עיון בנושא 'החופש'. ירושלים, כט אדר ב', תשע"ד.