אודות

בית המדרש ראש פינה קמה באלול תשע"ב בלב ראש פינה. חזונה של הישיבה הוא להפיח חיים בלימוד התורה, האמונה, ובפרט בתורת הרב קוק. קהילת הישיבה מונה כחמש עשרה משפחות הפרושות על פני ראש פינה וחצור הגלילית.

סדרי הלימוד

תוכנית הלימודים המרכזית בגמרא הינה על פי המסכתות הנלמדות בישיבות (השנה אנו לומדים מסכת בבא בתרא). את התוכנית מרכזים ומעבירים הרב אליהו גנץ והרב גדעון ביר. בנוסף לתוכנית הזו, אנו זוכים לשיעורים בהלכה מאת הרב יועזר אריאל ממירון, המלווה קבוצת אברכים העוסקת גם בענייני חופה וקידושין.

לימודי האמונה תופסים חלק נכבד בבית המדרש. הרוח השוררת מאפשרת עצמאות מחשבה ובנייה עצמית יחד עם הקשבה והכרת גודל. לבד מהלימוד העצמי מועברות מדי יום שיחות של הרב אמנון ברדח לפי קבוצות הגיל השונות. שיעורים נוספים מועברים על ידי הרבנים והאברכים במקוום.