חזון בית המדרש - בית מדרש ראש פינה

חזון בית המדרש

בית המדרש החדש בראש פינה הינו מקום מלא רוח קדושה, לימוד עמוק ושמחת יצירה. מלבד בית המדרש הקלאסי במתכונתו המובהקת, של סדרי לימוד בש”ס ופוסקים, תנ”ך ואמונה, ניחן המקום בשאר-רוח מיוחד, ותלמידים המבקשים קרבת אלוקים ורעננות דעת ה’ מוצאים בו את מקומם הטבעי.

 

החיים בבית המדרש, אצל הלומדים והמלמדים, מתאפיינים בפתיחות, אמון וקרבה גדולה. חופש ועצמאות מקנים בגרות אישית ומחשבתית. מתח רוחני ומפגש עם דמויות גדולות מפתחים ביקורת עצמית ותביעה לאיכות.

בית המדרש מתאים לצעירים שכבר הגיעו לעצמאות מנטאלית, הזקוקים לחופש ולעוצמה רוחנית ויודעים מה לעשות בהם. לבוגרים יותר, שמכירים את העושר ומורכבות הנפלאה של החיים הרוחניים ועבודת ה’, אנו מציעים עולם פנימי עז ועשיר

תורת מרן הראי”ה עודנה צעירה והיא רלוונטית מתמיד. דרך רבה לפניה; עוד נדע מהפכות ושאלות גדולות מאלו שידענו. החזון שלנו הוא ליטול חלק במאמציו המופלאים של הרב לכונן תנועה רוחנית – היסטורית ואישית – גדולה באיכותה, על אדני העומק של האמונה ודעת. נעמול עבורה, נחדש וניצור. התורה והחיים יפתחו לפנינו את שעריהם ואור חדש על ציון יאיר.

“הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא, הנני פותח את קברותיכם עמי, והבאתי אתכם אל אדמת ישראל ונתתי רוחי בכם וחייתם. לשעבר תורה נתתי לכם; לעתיד חיים אני נותן לכם”. (אורות הקודש ג’, צ”ה)

העמותה מוכרת כמוסד ציבורי לעניין תרומות עפ"י סעיף 46

היה שותף
Skip to content