חזון בית המדרש

החיים בבית המדרש, אצל הלומדים והמלמדים, מתאפיינים בפתיחות, אמון וקרבה גדולה. חופש ועצמאות מקנים בגרות אישית ומחשבתית. מתח רוחני ומפגש עם דמויות גדולות מפתחים ביקורת עצמית ותביעה לאיכות.

תורת מרן הראי"ה עודנה צעירה והיא רלוונטית מתמיד. דרך רבה לפניה; עוד נדע מהפכות ושאלות גדולות מאלו שידענו. החזון שלנו הוא ליטול חלק במאמציו המופלאים של הרב לכונן תנועה רוחנית – היסטורית ואישית – גדולה באיכותה, על אדני העומק של האמונה ודעת. נעמול עבורה, נחדש וניצור. התורה והחיים יפתחו לפנינו את שעריהם ואור חדש על ציון יאיר.

אודות

תוכנית הלימודים המרכזית בגמרא הינה על פי המסכתות הנלמדות בישיבות (השנה אנו לומדים מסכת כתובות). את התוכנית מרכזים ומעבירים הרב אליהו גנץ והרב שמואל פולצ'ק. 

בנוסף לתוכנית הזו, אנו זוכים לשיעורים בהלכה מאת הרב יועזר אריאל ממירון, המלווה קבוצת אברכים העוסקת גם בענייני חופה וקידושין.

לימודי האמונה תופסים חלק נכבד בבית המדרש. הרוח השוררת מאפשרת עצמאות מחשבה ובנייה עצמית יחד עם הקשבה והכרת גודל. לבד מהלימוד העצמי מועברות מדי יום שיחות של הרב אמנון ברדח לפי קבוצות הגיל השונות. שיעורים נוספים מועברים על ידי הרבנים והאברכים במקום.

ראש פינה

אחת הדרכים לדעת את המהות של משהו היא להתבונן במשמעות השם שלו.

האכסניה שלנו היא ראש פינה, והשם הזה נמצא בהקשר רחב יותר, בפסוק: "אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה". בפסוק זה ישנם לפחות ארבעה נושאים שצריך לנסות להבין: מי הם הבונים? מהי האבן? למה הבונים מאסו באבן? אותה אבן שהבונים מאסו בה, לְמה היא משמשת כראש פינה?